fbpx

Segons el previst a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i d’acord amb l’article 5 de la LOPD 15/1999 (Llei Orgànica en Protecció de Dades) del 13 de desembre, li informo que el seu correu electrònic s’ha incorporat a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és Víctor Hernández Machado Da Costa. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat exclusiva d’enviar-li informació sobre els nostres serveis i/o per gestionar els serveis que contracti. En qualsevol cas podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a: Víctor Hernández Machado Da Costa, Carrer Pinós, num. 14 B, Granollers, 08402. Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexos tenen caire confidencial, especialment pel que fa a les dades personals, i s’adrecen exclusivament al destinatari referenciat. Si no es tracta d’aquest i l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li prego que m’ho comuniqui per aquesta mateixa via i el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexos. Si per qualsevol raó no volgués seguir rebent informació dels meus serveis, indiqui-m’ho mitjançant un correu electrònic a aquesta mateixa adreça.