fbpx
SEQÜELES DE TRAUMATISMES O CREMADES

És freqüent que cremades o traumatismes soferts deixin algun tipus de seqüela estètica o funcional que pot agreujar-se amb els anys.

Cada cas requereix un estudi minuciós per poder oferir un tractament adequat en cada cas en particular i obtenir un resultat òptim i durader.

Les lesions massives, com els traumatismes i les cremades poden produir pèrdua d’una gran àrea de pell i poden formar cicatrius hipertròfiques. Aquests tipus de cicatrius poden restringir el moviment de músculs, articulacions i tendons.

Freqüentment, la cirurgia elimina el teixit cicatricial extra i implica una sèrie de petites incisions en ambdós costats de la cicatriu, les quals creen penjolls de pell en forma de Z.

El resultat és una cicatriu prima, menys notòria, pel fet que la forma com la ferida tanca després d’una plàstia en Z segueix molt de prop els plecs naturals de la pell.

Altres opcions de tractament

Informa’t sobre el tractament amb Plasmage

Sección desplegable 2
Empty section. Edit page to add content here.