fbpx
TEST D’INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA

Un test d’intolerància alimentària permetrà detectar, mitjançant una senzilla extracció de sang, aquells aliments potencialment perjudicials per a la persona, una informació molt valuosa per adequar les pautes dietètiques als resultats obtinguts.


Què significa la Intolerància Alimentària?

La hipersensibilitat alimentària és una reacció indesitjable o no esperada davant la ingesta d’un determinat aliment. Aquí s’inclouen les al · lèrgies clàssiques (al · lèrgia alimentària intervinguda per IgE) i les anomenades intoleràncies alimentàries (hipersensibilitat alimentària no al · lèrgica) en les que poden estar implicats mecanismes immunològics, enzimàtics, tòxics o psicològics, entre d’altres. A nivell intestinal, el sistema immune ha de discriminar entre antígens perjudicials i beneficiosos.

No obstant això, una inadequada sensibilització fa que l’organisme generi anticossos enfront de les proteïnes dels aliments o la flora intestinal comensal, el que podria conduir a malalties cròniques. Moltes persones presenten algun grau de sensibilitat davant diferents aliments, però en molts casos resulta indetectable si no se sotmeten a una anàlisi específica.

Quines pautes he de seguir?

Per realitzar-te l’analítica has d’acudir amb un mínim de 4 hores de dejuni i, no haver pres en l’últim mes cap fàrmac que contingui Corticosteroides com Urbason, TrigonDepot, Cortidene, Dacortin, Pulmicort…

Què analitzarem amb el Test d’Intolerància Alimentària?

Aquest test permet mitjançant una senzilla extracció de sang detectar la presència d’anticossos IgG específics davant d’una gran varietat d’extractes alimentaris.

Els resultats d’aquesta anàlisi mostren els aliments potencialment perjudicials per a la persona, una informació molt valuosa per adequar les nostres recomanacions dietètiques als resultats obtinguts.

Com serà l’informe del Test d’Intolerància Alimentària?

En l’informe, cada aliment genera una barra progressiva de diferents colors segons els nivells de resposta dels anticossos:

  • Els aliments que hauràs d’evitar: recomanarem eliminar de la dieta aquests aliments durant 6 mesos i, reintroduir després de forma esglaonada.
  • Els aliments que hauràs de variar: s’inclouran els aliments que presenten un baix nivell d’anticossos i, recomanarem no consumir més d’una vegada cada 4 o 5 dies.
  • Els aliments sense restricció: no generen nivells detectables d’anticossos en l’organisme, de manera que no hi ha restricció en el seu consum.