X

Fimosis

fimosis

La fimosis és l’existència d’un anell fibrótico en el prepuci que impedeix la sortida normal del gland a través d’aquest. En un penis amb fimosis, el prepuci que recobreix el gland no pot ser parcialment o completament retret fins a descobrir el gland, normalment a causa que el prepuci és massa estret a la zona del gland.

Una fimosis severa pot comportar problemes severs d’higiene i dificulta les relacions sexuals. Per això, es recomana la seva solució quirúrgica en edats primerenques.

Qui és el candidat ideal per sotmetre's a la intervenció quirúrgica?

Quan existeix un anell fibrótico en el prepuci que impedeix l’exteriorització del gland a través del penis tant de forma parcial com completament. El diagnòstic de fimosis pot comportar problemes d’higiene i dificulta les relacions sexuals. Per això, es recomana la seva solució quirúrgica en edats primerenques.

Com haig de planificar la cirurgia?

A la consulta, el doctor especialista avaluarà el grau de fimosis , t’explicarà com procedirà a solucionar la fimosis amb la tècnica quirúrgica de circumcisió sota anestèsia local. És una intervenció que dura aproximadament uns 30 min. També et donarà totes les instruccions sobre com preparar la cirurgia i la medicació que hauràs d’evitar, així com les pautes d’administració de medicaments.

Assegura’t, a més, que algun familiar o acompanyant pugui portar-te a casa quan se’t doni l’alta.

Com serà la tornada a la normalitat?

Una vegada realitzada l’operació és necessari dur a terme totes les pautes que et recomanarà el doctor els dies posteriors a la intervenció hauràs d’acudir a la consulta per realitzar les cures oportunes.

 
Share This