Dr. David Vendrell Guri

Inscrit al Col.legi Oficial de Metges de Barcelona amb nº 36.556.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
Membre de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i Llongevitat (SEMAL).

DADES ACADÈMIQUES

  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Especialització universitària en Nutrició, Dietètica i Dietoteràpia. Universitat de Navarra.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
  • Cap de programes Mèdics i Salut Pública. Mútua Egarsat.
  • Responsable de l’Àrea de Tabaquisme. Mútua Egara.
  • Consultor mèdicoempresarial en programes de Tabaquisme i Deshabituació Tabàquica.
  • Responsable del programa de Detecció de Risc Cardiovascular. Mútua Egarsat.
  • Responsable de les Unitats de Dietètica i Nutrició i Baló Intragàstric dels centres Cànons Clinics, clíniques especialitzades en Cirurgia Plàstica i Medicina Estètica a Barcelona i Granollers.
ALTRES MÈRITS
  • Membre de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL).
Share This