Es basa en eliminar les vermellors i couperosi mitjançant la tècnica làser de llum polsada sense deixar cicatrius en la superfície de la pell.

Aquesta tècnica és segura i, presenta alts nivells de satisfacció ja que immediatament després es pot continuar amb les seves activitats sense necessitat d’alterar el seu ritme diari.

Quant duren les sessions i cada quan són les sessions?

Depenent de les zones a tractar les sessions poden durar aproximadament uns 30 minuts i es realitzen segons indicació mèdica normalment pot ser mensualment o bimensual.

La meva activitat diària es veurà alterada?

Permet reprendre immediatament la teva activitat normal després de cada sessió

En quines èpoques està més indicat?

Es pot realitzar durant tot l’any, sempre que tinguis especial precaució amb les radiacions solars aplicant protectors solars amb pantalla total.

Què et recomanarem abans de cada sessió?

Evitar exposar-te a les radiacions solars o bronzejar amb ultraviolats, com a mínim dues setmanes abans de cada sessió.

Paral·lelament, hauràs de seguir les pautes cosmètiques específiques recomanades al teu tipus de pell.

Què et recomanarem després de cada sessió?

Evitar exposar-te a les radiacions solars o bronzejar amb ultraviolats, com a mínim, durant els primers 45 dies després de la sessió. També, hauràs de realitzar un tractament domiciliari específic al teu tipus de pell.

Quines alteracions vasculars també pot eliminar?
 • Aranyes vasculars
 • Eritemes cutanis
 • Punts Rubí
 • Angioma simple
 • Hemangioma cirera
 • Taques vermelles de naixement
¿Qué alteraciones vasculares también puede eliminar?
 • Arañas Vasculares.
 • Eritemas cutáneos.
 • Puntos Rubí.
 • Angioma simple.
 • Hemangioma cereza.
 • Manchas rojas de nacimiento.
Share This