estudis-fertilitat_mod

La vasovasostomía és la unió quirúrgica d’un conducte amb un altre conducte. En medicina fa referència a la intervenció quirúrgica que torna a unir el conducte deferente en aquells homes als quals prèviament se’ls ha practicat una vasectomia, la qual cosa la converteix en el contrari d’aquesta última.

Qui és el candidat ideal per sotmetre's a la intervenció quirúrgica?

Quan per diferents motius es desitgi revertir la vasectomia. El candidat ideal serà aquell que porti menys de 8 anys vasectomitzat, ja que com més temps més dificultat existeix en recanalizar els conductes seminals.

Com haig de planificar la cirurgia?

A la consulta, el doctor especialista avaluarà el teu cas i t’explicarà com procedirà a realitzar la reconducció dels conductes seminals. És una intervenció que dura aproximadament una hora i es realitza sota anestèsia local.

També et donarà totes les instruccions sobre com preparar la cirurgia i la medicació que hauràs d’evitar, així com les pautes d’administració de medicaments.

Assegura’t, a més, que algun familiar o acompanyant pugui portar-te a casa quan se’t doni l’alta.

Com serà la reincorporació a la normalitat?

Una vegada realitzada la intervenció és necessari dur a terme totes les pautes que et recomanarà el doctor durant diverses setmanes. Els dies posteriors a la intervenció hauràs d’acudir a la consulta per realitzar les cures oportunes.