Hiperhidrosis-corporal

La hiperhidrosi es coneix com una excessiva producció de suor ecrino a un o diversos nivells del organisme. Es produeix per una alteració del sistema nerviós simpàtic originant que l’organisme produeixi més suor del que necessita per regular la temperatura corporal.

La toxina botulínica s’ha demostrat de gran eficàcia en el tractament de les hiperhidrosi localitzades, com la d’aixelles o palmells de les mans. És un procediment que en general és ben tolerat. Actua bloquejant la transmissió nerviosa de l’estímul a nivell de la de la glàndula sudorípara.

Què la causa?

Es produeix per un sobreestímul del sistema simpàtic, paral·lel a la columna vertebral dins del tòrax, independent de la temperatura ambiental. En les seves formes més severes pot provocar fongs, descamació, mala olor, irritació i pigmentació cutània.

La hiperhidrosi primària afecta el 0.5-1% de la població. Se sol iniciar a la pubertat i dura tota la vida, encara que habitualment la sudoració excessiva va millorant amb els anys. Fins al 40% dels afectats té un altre membre de la família amb el mateix trastorn, per la qual cosa es considera una malaltia hereditària.

La hipersudoració, o sudoració excessiva, pot condicionar la vida d’algunes persones per què arriben a tenir la sensació de mullar la roba constantment. Són individus en què l’afecció pot arribar a ocasionar un temor permanent davant la possibilitat de trobar-se amb altres persones i haver de estrényer la mà o simplement, a que els vegin amb la roba suada. Les persones amb hiperhidrosi poden tornar introvertides, podent ser una causa de fòbia social. També causa dificultat en la manipulació de papers, objectes, eines, equips electrònics o instruments de música.

Quin tractament t’oferim per combatre?

La toxina botulínica s’ha demostrat de gran eficàcia en el tractament de les hiperhidrosi localitzades, com la d’aixelles o palmells de les mans. És un procediment que en general és ben tolerat. Actua bloquejant la transmissió nerviosa de l’estímul a nivell de la de la glàndula sudorípara.

Es tracta d’un tractament molt segur i d’una efectivitat molt alta.

En els casos de hipersudoració axil·lar, la injecció de toxina botulínica és ben tolerada sense necessitat d’anestèsia local. Quan s’aplica per hiperhidrosi palmar, com és una zona més sensible, pot utilitzar-se crioanestèsia o, anestèsia per fred en cada punt d’injecció.

Cal tenir en compte que l’efecte de la toxina botulínica és passatger, de 5 a 6 mesos en els palmells de les mans i, una mica més gran, entre 8 i 10 mesos, a les aixelles. Transcorregut aquest temps cal tornar a injectar. Tanmateix, no hi ha contraindicacions per repetir el tractament.

La meva activitat diària es veurà alterada?

Permet reprendre immediatament la teva activitat normal després de cada sessió amb les cremes indicades i el maquillatge adequat.

Quina cirugía t’oferim per combatre la hiperhidrosi corporal?

Aquesta s’anomena Simpatectomia per videotoracoscòpia realitzada amb anestèsia general. Consisteix en l’extirpació selectiva per via endoscòpica d’alguns dels ganglis simpàtics que condueixen l’estímul que provoca la hipersudoració de les palmes, plantes i aixelles.

La cirurgia només s’ha de fer en casos extrems quan les mesures conservadores hagin fallat anteriorment, ja que pot tenir efectes secundaris com hipersudoració compensatòria en esquena, cuixes, genolls, anhidrosi o excessiva sequedat local i major sensibilitat al fred.

Share This