fbpx

Desde hace ya algunos años toda la sociedad es conocedora del incremento en los casos de cáncer de piel, tanto el de tipo melanoma como el de no melanoma. En el artículo de hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre el cáncer de piel no...

Les tècniques microquirúrgiques han suposat un gran avenç en cirurgia reconstructiva en els últims anys. Actualment, els microscopis quirúrgics i les lupes específiques per microcirurgia post traumática ens permet suturar petits vasos sanguinis i nervis danyats per traumatismes, accidents i reseccions quirúgiques. D'aquesta manera es poden reimplantar...