X

Eliminació de tatuatges amb làser Picoway

laser-eliminacion-tatuajes

Els tatuatges en zones visibles, com mans, cames, braços o coll, poden inferir a la teva vida laboral o personal, fins al punt de no poder accedir ni a professions ni a oportunitats que requereixin estar de cara al públic.

El nou làser PicoWay és el primer i únic dispositiu Dual del món que elimina tot tipus de tatuatges amb emissió de picosegons. Amb aquest tractament podràs eliminar tatuatges en menys sessions, menys molèsties i sense deixar marques ni cicatrius.

Qué és el làser PicoWay?

El làser PicoWay és pioner a Espanya. Es tracta de l’última tecnologia americana per a l’eliminació de tatuatges en emissió de picosegons amb longitud d’ona dual. PicoWay permet l’eliminació de tatuatges uni i multicolor.

La manera d’acció únic d’aquest làser es basa en l’administració al teixit de polsos d’energia ultracurts en picosegons. Aquestes ràfegues d’energia creen un efecte fotomecànic que fa esclatar la tinta de tatuatge en partícules més petites i més fàcils d’eliminar.

La nova tecnologia patentada PicoWay funciona amb picosegons. Té un pols de 10-12 segons que permet aprofitar d’una manera més eficient l’energia alliberada pel tret. Amb un major pic de poder i una menor durada del pols obtenim els millors resultats en tot tipus de pells.

Com actua el làser PicoWay?

Actua sobre el pigment eliminant mitjançant tres mecanismes:

. Per la fragmentació de les partícules del pigment i la seva alteració química, la qual cosa ho fa incolor i menys visible.

. Per la fragmentació de la tinta en petites partícules facilitant la seva fagocitosi i l’eliminació pel sistema limfàtic.

. Per eliminació transepidèrmica.

Quines zones poden tractar-se?

Es poden tractar totes les zones del cos, obtenint-se resultats satisfactoris variant lleugerament segons la zona a tractar. Les zones que solen tenir una millor resposta són espatlles, tronc i braços, ja que tenen més capacitat d’eliminar, via limfàtica, la pigmentació del tatuatge.

Es poden eliminar tots els tatuatges?

Depenent de les pigmentacions dels tatuatges. Als tatuatges on s’han utilitzat pigments foscos de color negre i blau fosc, s’eliminen bé. En canvi, en els quals s’ha utilitzat pigments verds, blau clar, vermell i taronja poden eliminar-se parcialment.

Quantes sessions em faran falta?

El nombre de sessions dependrà de les característiques i l’estat del tatuatge, del tipus i color del pigment, de la seva professionalitat i de la profunditat a la qual el pigment es trobi en la pell.

Segons cada cas serà recomanable realitzar-se entre 4 i 12 sessions.

Quan dura una sessió?

Depenent de l’extensió del tatuatge, per tenir una idea aproximada, podríem dir que en un tatuatge de 2cm x 2cm empraríem aproximadament, entre 15-20 minutos per sessió.

Amb quina freqüència es realitza?

És recomanable deixar, almenys, un interval de dues o tres setmanes entre sessió i sessió, perquè els fragments de tinta puguin ser eliminats de forma eficient.

És dolorós?

El làser PicoWay no fa mal, per la qual cosa no es necessita aplicar cap crema anestèsica. Després de cada sessió podràs reprendre la teva activitat normal diària.

Quines precaucions hauré de tenir en compte?

És probable que la zona tractada presenta un lleu enrogiment o inflamació que hauràs de guarir-te segons les pautes indicades pel doctor, però sense cap problema podràs reprendre la teva activitat diària amb total normalitat evitant l’exposició a les radiacions solars fins a un mes després de cada sessió, evitar saunes, dutxar-se amb aigua molt calenta…
 
Share This